RECURSOS DE MATES

1.  OPERACIONS AMB NOMBRES NATURALS.

3. 
POTÈNCIES I RELS.
Potències1

4. 
NOMBRES DECIMALS.

5. 
OPERACIONS AMB NOMBRES DECIMALS.

6. FRACCIONS.
7. OPERACIONS AMB FRACCIONS.
Operacions amb fraccions1
Operacions amb fraccions2
 

8.
NOMBRES NEGATIUS I COODERNADES.
Números sencers

9.
PROPORCIONALITAT I PERCENTATGES.
Proporcionalitat

10.
EL TEMPS. SISTEMA SEXAGESIMAL. 

11.
EL PES, LONGITUD I SUPERFÍCIE.
La longitud  * 

12.
CAPACITAT I VOLUM.

13.
ANGLES.

14.
FIGURES PLANES.

15.
ESTADÍSTICA I PROBABILITAT.